Ferm

De Ontmoeting - Bouwdewijnstraat 10 

De Schrans - Vaartstraat 7

Wijklokaal Hemelrijk - Stadionlaan 10

Heilaar - Heilaarstraat - Cultereel centrum

KVLV BEERSE