Ferm

Welkom op de nieuwe website van KVLV Beerse.

KVLV, dat zijn vrouwen met vaart.

Met 104.000 vrouwen in bijna 1000 plaatselijke  afdelingen

zijn wij de grootste vrouwenvereniging van Vlaanderen en daar zijn we trots op.

KVLV vrouwen organiseren in Vlaanderen allerlei activiteiten zoals creatieve ateliers, kookworkshops,

gespreksavonden rond gezondheid, opvoeding e.d., sportieve activiteiten, daguitstappen, kooklessen enz.

De activiteiten zijn laagdrempelig, betaalbaar en kwaliteitsvol en richten zich naar alle vrouwen.

KVLV Beerse is opgericht in 1919, vroeger sprak men niet van KVLV maar van de boerinnenbond.

In 1994 hebben wij ons 75 jarig bestaan gevierd.

Nieuw Bestuur: De taken van onze Voorzitster Wis Lanslots en onze Secretaresse Monique Anthonissen worden overgenomen door een kernbestuur bestaande uit:

Rachel Bouwens, Rita Druyts, Nicole Van der Avoort en Monique Van Echelpoel.

Met deze willen we nogmaals Wis en Monique bedanken om de vele jaren die ze samen hebben doorgebracht, zowel voor als achter de schermen van onze Kvlv groep

En natuurlijk wensen we ons nieuwe team heel veel succes toe, en hopelijk ook zovele jaartjes als de voorgangers.

Ook heten we 4 nieuwe bestuursleden van Harte Welkom en dit zijn:

Nan Eyckens, Josfin Geenen, Magda Jacobs en Ria Vansprengel, veel succes.

 

 

KVLV BEERSE